Mozaiky v Innsbrucku

Canisianum

Různé lidské typy s výraznými individuálními fyziognomiemi předvádí asi 35 m² velká mozaika na fasádě jezuitské koleje Canisianum v Innsbrucku z roku 1911. Návrh Bernarda Rice vykazuje zdůrazněním ploch zřjmé rysy secese ovlivněné také prerafaelity.
Adr.: Tschurtschenthalerstraße 7, 6020 Innsbruck

Kostela Ustavičné adorace (Kirche zur Ewigen Anbetung / Hirschanger Kirche)

Výzdoba klášterního kostela Ustavičné adorace (apsida 1879, návrh Michael Stolz; fasáda 1895, návrh Felix Schatz)
Adr.: Karl-Kapferer-Str. 7, 6020 Innsbruck

Kostela Nejsvětější Trojice (Dreiheiligenkirche)

Fasáda: 1900, 40m², návrh Philipp Schumacher.
Adr.: Dreiheiligenstraße 10, 6020 Innsbruck

Obchodní komory (Wirtschaftkammer / Handelskammer)

V Innsbrucku vznikla roku 1906 monumentální mozaika podle návrhu Alfonse Sibera pro fasádu dnešní Obchodní komory. Představitelé obchodu jsou na ní ztvárnûni osobitě, vyobrazení řemesel jsou bohatá na realistické detaily.
Další informace: Kulturraum Tirol
Adr.: Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck